Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Tại trường mầm non Canada Maple Bear, chúng tôi tin tưởng rằng không có gì quan trọng hơn sự nghiệp giáo dục trẻ.

Nhiệm vụ của trường Maple Bear là mang tới cho các em học sinh một môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, an toàn và yêu thương nhằm chuẩn bị hành trang để các em thành công ở cấp học cao hơn và trang bị cho bé một niềm đam mê học tập suốt đời. 

Sứ mệnh

Sứ mệnh của trường là cung cấp một chương trình giáo dục chất lượng cao từ cấp mầm non, tiểu học đến trung học phổ thông dựa trên những triết lý và thực tiễn giáo dục của Canada nhằm đáp ứng sự mong đợi của Quý vị phụ huynh từ nhiều quốc gia nhưng vẫn phù hợp với quy định của giáo dục ở từng địa phương. 

Hội nghị các trường mầm non tư thực toàn tỉnh Bắc Ninh tại iBSB
Liên hệ