Chương trình học ngày thứ 7

Lịch hoạt động thứ 7 khác biệt

Dịch vụ gia tăng “THỨ BẢY KHÁC BIỆT”: Nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ muốn gửi con vào ngày cuối tuần, nhà trường cung cấp dịch vụ vào thứ 7 với hình thức tổ chức đổi, sáng tạo nhằm đem lại trải nghiệm thú vị và vui vẻ cho trẻ

Liên hệ