Kỳ họp phụ huynh lần thứ 1 năm học 2022 – 2023

📚Kỳ họp phụ huynh lần thứ 1 năm học 2022 – 2023 đã bắt đầu diễn ra. Các ba mẹ sẽ có 30 phút họp riêng với cô giáo chủ nhiệm và giáo viên tiếng Anh của lớp theo hình thức 1:1. Đây là điểm đặc biệt của hệ thống Maple Bear, ba mẹ được thầy cô trao đổi riêng về tình hình học tập, khả năng tiếp thu, kỹ năng vận động và các bữa ăn.

Ba mẹ có nhiều thời gian riêng tư để lắng nghe những trao đổi của cô giáo và đưa ra các phương pháp kết hợp cùng gia đình để bé phát triển tốt nhất trong giai đoạn vàng.

Liên hệ